Recomanació sobre investigacions financeres

La compensació és un dret que les víctimes de tràfic d’éssers humans i d’altres delictes relacionats tenen reconegut internacionalment. No obstant això, a la pràctica, hi ha barreres que impedeixen el seu accés efectiu.

Els obstacles més importants, amb freqüència, són: els autors no són identificats, han fugit, no són processats, traslladen els seus actius a l’estranger o es declaren en fallida.

Fins ara, l’abast de les investigacions financeres i patrimonials per a la identificació, localització i confiscació d’actius delictius ha estat limitat.

Des de l’inici, la investigació penal n’ha d’incloure una de financera i patrimonial en profunditat per conèixer el patrimoni del presumpte autor del delicte, així com que els seus béns siguin assegurats per garantir que, en cas de condemna, el responsable del delicte compleixi de forma efectiva amb el pagament de la indemnització a la víctima.

Aquesta recomanació forma part moltes altres formulades en el marc de el projecte europeu Justice at Last, en el qual participem en qualitat d’entitat especialitzada, juntament amb altres ongs europees. Pots consultar aquesta i més recomanacions a: https://bit.ly/2BMJjkY

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *